Kaffemingel

Bild från Kaffemingel. Foto: Ulf Thörn

Kaffeminglet är platsen för möten mellan producenter och arrangörer. Här kan du träffa de grupper/ensembler som deltar med scenframträdanden samt ett tiotal till!

Två gånger under dagen, kl 09.45-10.40 och 15.00-15.45, ges denna möjlighet att informera sig som arrangör om de föreställningar/konserter som visats samt dessa producenters övriga föreställningar.

Kaffeminglet äger rum i Konsertsalen.