Kaffemingel

Bild från Kaffemingel. Foto: Ulf Thörn

 

 

 

 

Kaffeminglet är platsen för möten mellan producenter och arrangörer. Här finns dels de grupper/ensembler som deltar med scenframträdanden men även andra producenter som bjudits in, totalt ca 25 producenter.

Två gånger under dagen, kl 09.45-10.40 och 15.05-15.45, ges denna möjlighet att informera sig som arrangör om ett mycket stort antal produktioner för olika målgrupper.

Kaffeminglet äger rum i Konsertsalen.