Producentinfo

Inbjudan inför urvalet till ScenGalej 2025 kommer troligtvis att gå ut i mitten av februari 2025.

Vill du försäkra dig om att få denna inbjudan (om du inte redan får en sådan) så kan du anmäla intresse för detta i detta formulär.