Om ScenGalej

ScenGalej är Östergötlands största mötesplats för dans, teater och musik för barn och unga. Nitton föreställningar och konserter presenteras i sin helhet, dessutom blir det presentationer i annan form.

Under vårt stora Kaffemingel får du också möta ett 20-tal grupper och artister som jobbar med barn och unga. Många av grupperna erbjuder också Skapande skolaaktiviteter.

Vi satsar också på elevmedverkan på ScenGalej. Barn och ungdomar ska i enlighet med barnkonventionen ska kunna ha inflytande på den kultur de är målgrupp för. Varje år är det en ny kommun som kulturambassadörer i olika åldrar kommer från.

Som funktionärer fungerar dels vi arbetsgruppen och våra kollegor, dels också elever från konstnärliga linjer på länets folkhögskolor – helt ovärderliga för oss!

Arkivet

I arkivet kan du läsa om tidigare föreställningar på ScenGalej