Pedagogiska verktyg

Material, handledningar

Att öppna nya världar är en handledning för att se teater och dans med barn i förskola och skola. Den handlar om hur barn i olika åldrar förhåller sig till teater och dans och hur man som lärare kan förbereda och efterarbeta föreställningen. Karin Helander, professor i teatervetenskap och chef för Centrum för barnkulturforskning samt Camilla Ljungdahl som arbetat som producent m m.

Ladda ner ”Att öppna nya världar”

 

Beställa en tryckt version av ”Att öppna nya världar

För den som är ovan som arrangör finns det en enkel skrift med basfakta om hur man arrangerar en skolföreställning.

Här kan du också ladda ner en ordlista med teatertermer, självklara för vissa men inte för andra. Det kan vara en utgångspunkt för en diskussion om vad teater är. Backa Teater i Göteborg har också en bra hemsida som beskriver mycket av hur själva teaterprocessen fungerar.

En teaterföreställning kan vara en utgångspunkt att diskutera olika problem. Här finns också ett dokument med enkla värderingsövningar som man kan använda sig av.

För den som vill arrangera dans finns det också en handledning – Att arrangera dans. Dans i Stockholm har tagit fram en enkel handledning till hur man efter föreställningen enkelt kan prata med barnen om den dansföreställning man nyss sett här. Den går bra att ladda ner här.

Maria Hedemyr har också tagit fram handledning i att tolka dans. Den är inte helt enkel men kan ändå vara till nytta.