Kontakt

ScenGalej arrangeras av Riksteatern Östergötland, Östgötamusiken, Dans i Öst/Region Östergötland, Cirkusutveckling/Region Östergötland, Norrköpings och Linköpings kommuner i samarbete med Hallarna.

I arrangörsgruppen ingår:

Charlotta Arildsson, Kultur- och fritidskontoret, Norrköpings kommun
tel 011-15 29 24, e-post charlotta.arildsson@norrkoping.se
Anna Ljung, Dans i Öst, Region Östergötland
tel 010-103 65 15, e-post anna.ljung@regionostergotland.se
Lina Marcusson, Kultur- och fritidskontoret, Linköpings kommun
tel 013-20 65 90, lina.marcusson@linkoping.se
Katariiina Matthiessen, Östgötamusiken
tel 013-35 99 73, 070-375 85 33, e-post katariiina@ostgotamusiken.se
Jessica Rezko, Cirkus och dans, Region Östergötland
tel 010-103 20 07, 0702-16 27 28, e-post jessica.rezko@regionostergotland.se
Ulf Thörn, Riksteatern Östergötland
tel 011-21 86 73, 070-395 55 16, e-post ulf.thorn@riksteatern.se