Urvalsprinciper

ScenGalej arrangeras av Riksteatern Östergötland, Östgötamusiken, Dans i Öst, Norrköpings och Linköpings kommuner.

Föreställningarna och konserterna väljs ut av arrangörsgruppen. Alla professionella artister/grupper i landet har möjlighet att medverka men de med bas i Östergötland prioriteras.

Rookiescenen finns för ännu ej etablerade östgötska artister/grupper med konstnärlig utvecklingspotential med mål att bli professionella. Denna scen uppstår vid behov.

Alla medverkande väljs utifrån konstnärlig kvalitet, bredd, gagekostnad, målgrupp, tekniska förutsättningar, etc. Arrangörsgruppen vill gärna se föreställningen/konserten innan.

Urvalsperioden börjar i april och pågår i huvudsak till slutet av maj.