Urvalsprinciper

ScenGalej arrangeras av Riksteatern Östergötland, Östgötamusiken, Dans i Öst, Norrköpings och Linköpings kommuner i samarbete med Hallarna.

Föreställningarna och konserterna väljs ut av arrangörsgruppen. Professionella artister/grupper med bas i Östergötland och som har en ny  turnébar föreställning/konsert har en prioriterad plats på ScenGalej.

Rookiescenen finns för ännu ej etablerade östgötska artister/grupper med konstnärlig utvecklingspotential med mål att bli professionella.

Övriga medverkande väljs utifrån konstnärlig kvalitet, bredd, gagekostnad, målgrupp, tekniska förutsättningar, etc. Urval sker bl a genom att delta i andras utbudsdagar. Arrangörsgruppen vill gärna se föreställningen/konserten innan.

Urvalsperioden börjar i slutet av januari och pågår i huvudsak till slutet av maj.