Urvalsprinciper

ScenGalej arrangeras av Riksteatern Östergötland, Östgötamusiken, Dans i Öst, Norrköpings och Linköpings kommuner i samarbete med Hallarna.

Föreställningarna och konserterna väljs ut av arrangörsgruppen. Professionella artister/grupper med bas i Östergötland och som har turnébara föreställningar/konserter har en prioriterad plats på ScenGalej. Övriga medverkande väljs utifrån kvalitet, konstnärlighet, tematiskt innehåll, gage etc. Urval sker bl a genom att delta i andras utbudsdagar. Arrangörsgruppen vill gärna se föreställningen/konserten innan.

Urvalsperioden börjar i slutet av januari och pågår i huvudsak till slutet av maj.