Förskoleklass till år 3

Tyvärr går det inte längre att titta på filmerna p g a rättighetsskäl.

Starttider

TEATERi                                                                             
Polarörnen                                                                         01.42

Kondens Storslagna Vetenskapliga
och Musikaliska Cirkus                                                    08.19

Azadi Expressions                                                            
Springer Skarp Stav                                                         14.13

Blauba Danskollektiv                                                      
Skapa Historia                                                                   19.33

Christina Tingskog Relativ Dansproduktion              
Regelverk – Ja ja NEJ                                                       26.29

Operaimprovisatörerna                                                 
Imse, vimse – Mozart                                                      33.29

Teater Röd                                                                        
Sam & jag                                                                          41.06

Teater Skata                                                                     
Clownen Ottilia och Barnens rätt                                  47.13

Trupp Trunk                                                                      
SOPOR                                                                                54.33

Östgötamusiken                                                              
Five Frogs – grodor på väg                                            01.01.41